עברתי ניתוח להוצאת כיס מרה

ספטמבר 3 יום ראשון , 2017 1:04 pm

עברתי ניתוח להוצאת כיס מרה

שמתים עברו מאז ואני סובל ניסו לבצע בעזרת פרסקו פיה אך לדברי הרופא
לסברי הרופא לא הלך עשו לי חתך לכל אורך הבטן כך שנוצרה לי גם מאטו משך שבוע שוחררהחולים
עם כאבים חזקים ביקרתי כבר פעמים אצל חירורגופעמים עצל גסטו כשולי
את כל הבדיקות כולל c.t ובדיקה של החדרת צינורות לגרום לאחרונה בקרתי
רופא שמתמחה בכאבים דר שקאלר לוקח מגון רב של כדורים
נגד כאבים קשה לי לחיות כך הביתי חסון וחזק ויעשו?