הנהלת הקבוצה

גב' יעל כוכב – מנהלת הקבוצה
גב' מירב פוניס – מזכירה רפואית בכירה ויועצת כיסוי ביטוחי.