מעקף קיבה לאחר srv6

דצמבר 11 יום שני , 2017 4:10 pm

מעקף קיבה לאחר srv6

עמדתי לעשות ניתוח זה אצל פרופ. רובין משה אבל פרופ. סקורניק הפנה אותי אליך.